Mina fåglar  

Kanadagås (Branta canadensis)

1
2
3
4
5
6
7
Kim Alpgård