Mina Fåglar

Svärta (Melanitta fusca)

1
2
3
4
5
6
7
8
Kim Alpgård