START
Alfågel
Bergand
Bergfink
Bivråk
Björktrast

Blåhake
Blå Kärrhök
Blåmes
Bläsgås
Bofink
Brudand
Brunand
Bruntrast
Brun kärrhök
Brushane
Busksångare
Bändelkorsnäbb
Domherre
Drillsnäppa
Dubbeltrast
Duvhök
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Ejder
Enkelbekasin
Entita
Fasan
Fiskgjuse
Fiskmås
Fisktärna
Fjällvråk
Fjällpipare (Grövelsjön)
Flodsångare
Gluttsnäppa
Gravand
Grå flugsnappare
Gråhakedopping
Grågås
Grågås x Kanadagås
Gråhäger
Gråsparv
Gråsiska
Gråtrut
Gräsand
Grönbena
Grönfink
Gröngöling
Grönsiska
Grönsångare
Gulsparv
Gulärla
Gärdsmyg
Halsbandsflugsnappare
(ny)
Havssula
Havstrut
Havsörn
Hussvala
Hämpling
Härfågel
Höksångare

Hökuggla
Isabellastenskvätta
Jorduggla
Järnsparv
Kaja
Kanadagås
Kaspisk pipare
Kattuggla
Knipa
Knölsvan
Koltrast
Korp
Kricka
Kråka
Kungsfiskare
Kungsfågel
Kungsörn
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Ladusvala

Lavskrika
Lappsparv
Lappuggla
Ljungpipare
Lunnefågel
Lärkfalk
Lövsångare
Mandarinand
(ny)
Mindre flugsnappare
Mindre hackspett
Mindre korsnäbb
Mindre strandpipare
Mindre sångsvan
Mosnäppa
Myrspov
Nordlig karminbiätare
Näktergal
Nötkråka
Nötskrika
Nötväcka
Ormvråk
Pilfink
Pilgrimsfalk
Praktejder
Pungmes
Ringduva
Rallhäger
Roskarl
Rödbena
Röd glada
Rödhake
Rödhalsad gås
Rödhuvad Törnskata
Rödspov
Rödstjärt
Rödvingetrast
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans
Sillgrissla
Silltrut
Silvertärna
Skata
Skedand
Skogssnäppa
Skrattmås
Skräntärna
Skäggdopping
Skäggmes
Skärfläcka
Slaguggla
Smådopping
Småskrake
Småspov
Snatterand

Snögås
Snösiska
Snösparv
Sothöna
Spillkråka
Stare
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stenskvätta
Stjärtand
Stjärtmes
Stormfågel (Island)
Storlabb
Storlom
Storskarv
Storskrake
Storspov
Strandskata
Strömstare
Större Hackspett
Större korsnäbb
Större strandpipare

Svart rödstjärt (ny)
Svarthakedopping
Svarthalsad trast
Svarthätta
Svartpannad törnskata
Svartsnäppa
Svartvit flugsnappare

Svärta
Sånglärka
Sångsvan
Sädesärla
Sävsparv
Sävsångare
Talgoxe
Talltita
Taltrast
Tamduva
Tjockfot
Tjäder

Tofsmes

Tofsvipa
Tordmule
Tornfalk
Tornseglare
Trana
Trastsångare
Tretåig mås
Trädgårdssångare
Trädkrypare
Trädpiplärka
Törnskata
Törnsångare
Varfågel
Vattenrall
Vigg
Vinterhämpling
Vitkindad gås
Årta
Ängshök
(ny)
Ängspiplärka
Ärtsångare

Ökenstenskvätta